Prawo Budowlane

Radca prawny – Łódź

Witam Państwa na stronie Kancelarii Prawa Budowlanego,

Prawo budowlane jest gałęzią prawa, która przysparza wielu trudności. Dotyczy to zarówno inwestorów, innych uczestników procesu budowlanego (najczęściej sąsiadów), jak też samych organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego. Wynikają one z ilości przepisów, stopnia ich skomplikowania oraz częstych zmian stanu prawnego. Nie trzeba dodawać, że każda, nawet niewielka, aktywność na rynku budowlanym wiąże się z koniecznością zainwestowania znacznych środków finansowych. Dobry projekt budowlany, rozeznanie rynku oraz talent i zaangażowanie pracowników są bardzo ważne, ale nie wystarczą, aby zagwarantować powodzenie przedsięwzięcia budowlanego. O tym, czy inwestycja budowlana będzie udana, czy też uznana za porażkę, decydują w znacznej mierze rezultaty postępowań administracyjnych dotyczących procesu budowlanego oraz rozstrzygnięcia zapadłe na salach sądowych.

Znajdę najlepsze rozwiązanie
dla Twojej sprawy

Zapraszam na spotkanie